کد خبر:11912
پ
۱۴۰۱۰۸۰۳۰۸۵۴۴۹۲۱۷۲۶۳۰۲۹۰۴

موافقت مجمع تشخیص مصلحت با لایحه انتقال محکومان بین ایران و بلژیک

لایحه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و به مصلحت شناخته شد.

لایحه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و به مصلحت شناخته شد.

فدراسیون صنعت نفت ایران