کد خبر:11667
پ
۱۴۰۰۰۹۲۲۱۲۲۴۰۱۷۵۴۲۴۲۶۳۲۱۴

میرکاظمی: توافق مجلس و دولت درباره موارد اختلافی افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: حقوق شاغلان یک میلیون تومان و حقوق بازنشستگان نیز ۹۰۰ هزار تومان‌ افزایش می‌یابد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: حقوق شاغلان یک میلیون تومان و حقوق بازنشستگان نیز ۹۰۰ هزار تومان‌ افزایش می‌یابد.

فدراسیون صنعت نفت ایران