کد خبر:11453
پ
۱۳۹۹۱۲۰۹۰۹۱۳۵۸۸۳۹۲۲۳۱۵۰۵۴

هک آنتن اخبار صداوسیما برای چند ثانیه

خبر شبکه یک سیما امشب و برای چند ثانیه هک شد.

خبر شبکه یک سیما امشب و برای چند ثانیه هک شد.

فدراسیون صنعت نفت ایران