کد خبر:7536
پ
۱۳۹۴۰۳۱۴۰۳۲۸۳۷۵۱۵۵۴۲۷۸۸۴

واردات برنج خارجی شبیه طارم به کشور با قیمت کیلویی ۳۵ هزار تومان

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت:برنج خارجی شبیه به طارم و با قیمت هر کیلوگرم ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان برای تنظیم بازار برنج ایرانی به کشور وارد شد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت:برنج خارجی شبیه به طارم و با قیمت هر کیلوگرم ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان برای تنظیم بازار برنج ایرانی به کشور وارد شد.

فدراسیون صنعت نفت ایران