کد خبر:16045
پ
۱۴۰۰۱۰۱۳۱۲۵۵۰۰۶۸۰۲۴۴۲۸۵۱۴

واکنش انصارالله به توافق ایران و عربستان برای ازسرگیری روابط

جنبش انصارالله یمن به توافق اعلام شده میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برای ازسرگیری روابط دوجانبه واکنش مثبت نشان داد.

جنبش انصارالله یمن به توافق اعلام شده میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برای ازسرگیری روابط دوجانبه واکنش مثبت نشان داد.

فدراسیون صنعت نفت ایران