کد خبر:11296
پ
۱۴۰۰۰۶۰۶۱۰۲۷۵۵۳۹۲۳۴۸۶۹۰۴

وزیر علوم برای گفت‌وگو با دانشجویان معترض وارد دانشگاه شریف شد

وزیر علوم ساعتی قبل در دانشگاه شریف حاضر شد و با مسئولین دانشگاه و نیروهای پلیس اطراف دانشگاه گفت وگو کرد.

وزیر علوم ساعتی قبل در دانشگاه شریف حاضر شد و با مسئولین دانشگاه و نیروهای پلیس اطراف دانشگاه گفت وگو کرد.

فدراسیون صنعت نفت ایران