کد خبر:6317
پ
۱۳۹۷۱۰۲۲۰۹۱۱۳۸۷۸۶۱۶۳۵۲۱۴۴

پاسخ ترکیه به مقامات ایران درباره توفان گردوغبار و سدسازی‌های این کشور

سخنگوی وزارت خارجه ترکیه توفان گردوغبار منطقه‌ای را ناشی از دو منبع آفریقا و صحرای خاورمیانه خواند.

سخنگوی وزارت خارجه ترکیه توفان گردوغبار منطقه‌ای را ناشی از دو منبع آفریقا و صحرای خاورمیانه خواند.

فدراسیون صنعت نفت ایران