کد خبر:11316
پ
۱۳۹۶۰۴۰۹۱۲۱۷۰۹۷۱۸۱۱۲۷۰۵۲۴

کانادا تحریم‌هایی علیه ایران وضع کرد

نخست‌وزیر کانادا از وضع تحریم‌های جدید علیه ایران به دلیل آنچه «نقض حقوق بشر» خواند، خبر داد.

نخست‌وزیر کانادا از وضع تحریم‌های جدید علیه ایران به دلیل آنچه «نقض حقوق بشر» خواند، خبر داد.

فدراسیون صنعت نفت ایران